ok玩游戏平台

《大荒天》玉莲玩法

日期:2018-04-28

                                            玉链玩法

大家刚开始接触玉石镶嵌的时候,想必都会产生一个疑问——这个玉链属性是怎么搭配出来的?有什么要求的呢?

今天小编就给大家整理出当前可以搭配出来的玉链详细属性,帮助大家选择更适合自己角色的增益属性。

首先,玉石本身是有品质(颜色)区分的,而不同的品质搭配,就会产生不同的玉链属性,下面小编整理成一份表格,方便荒友们简单易懂地了解它们:

                                blob.png

首先要注意的一点就是,表格中标红的首个玉石品质组合,是所有玉链属性的组合要求,无论是什么品质,都要求是不同的玉石哦~所以不要奇怪有时候为什么没有玉链,看下是不是同种玉石组合在一起了。

更详细的说明,例如详细到玉石名字这个,就建议荒友们在游戏中体验哦,探索也是玩游戏的乐趣之一。