ok玩游戏平台

《武动九州2》仙器功能

日期:2019-12-02

一、开启等级

    玩家达到120级即可开启仙器系统

 

二、功能介绍

        1.仙器分为三种:生命仙器、攻击仙器和暴击仙器。

        2.每种仙器的原始进度为0%,进度累积到100%后可激活对应的仙器效果。

        3.激活不同的仙器等级可以获得不同的属性。

             激活生命仙器可获得生命值加成

             激活攻击仙器可获得攻击力提升

             激活暴击仙器可获得暴击率的提升

        4.不同的仙器可以消耗对应的仙器石头来提升仙器等级,从而获得对应的属性。

        5.另外暴击仙器每提到一定等级即可激活强大的特殊技能。

 

三、界面展示

        image.png